Europejski Program Kosmiczny

Opracowywany obecnie Europejski Program Kosmiczny to zintegrowany plan, określający rodzaj działań, podział ról i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych uczestników, źródła finansowania ora z podstawowe zasady jego realizacji.

Najwyższym organem czuwającym nad przebiegiem tego procesu jest Rada ds. Przestrzeni Kosmicznej (Space Council) stanowiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy UE i ESA, połączenie Rady UE ds. Konkurencyjności i Rady Ministrów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Pomiędzy spotkaniami Space Council reprezentanci państw spotykają się na posiedzeniach specjalnie dla tego procesu powołanej High Level Space Policy Group.

Podstawowym celem Programu jest:

 • szersze wykorzystanie możliwości oferowanych przez techniki satelitarne w europejskiej gospodarce (w szczególności poprzez tworzenie infrastruktury kosmicznej) oraz w samej działalności Unii (w programach realizowanych przez Komisję)
 • zapewnienie Europie niezależności w działalności kosmicznej w obszarach posiadających znaczenie strategiczne (takich jak zdolność samodzielnego wynoszenia satelitów na orbitę czy możliwość prowadzenia obserwacji satelitarnej)
 • rozwój technologii kosmicznych, w szczególności w zakresie zastosowań technik satelitarnych, dostępu do przestrzeni kosmicznej, badań przestrzeni kosmicznej i eksploracji kosmosu
 • zapewnienie efektywności organizacyjnej w sytuacji, gdy za prowadzenie działalności kosmicznej odpowiadają równocześnie poszczególne państwa, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Unia Europejska.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zapewnia nieprzerwany pobyt człowieka w kosmosie od 2000 roku. Wymiana załóg, zaopatrzenie i rozbudowa stacji są nieustannym źródłem zaawansowanych technologicznie kontraktów. /Credits: ESA

Wstępnie zakłada się, iż ESP obejmować będzie następujące szczegółowe obszary:

 • Poszerzanie wykorzystania usług satelitarnych, a w szczególności:
  • nawigacji satelitarnej (budowa systemu Galileo i promocja wykorzystania jego możliwości)
  • obserwacji satelitarnej (inicjatywa GMES służąca zapewnieniu Europie niezależnego potencjału w tej dziedzinie)
  • łączności satelitarnej
  • technik o znaczeniu dla bezpieczeństwa (i potencjalnie obrony) UE
 • Zapewnianie podstaw dla działalności kosmicznej poprzez:
  • program rozwoju technologii kosmicznych
  • utrzymanie i rozwijanie możliwości wynoszenia obiektów w przestrzeń kosmiczną (rakiety nośne)
 • Poszerzanie wiedzy naukowej obejmujące:
  • programy naukowe
  • eksplorację kosmosu (rozumianą jako poszerzanie obszaru ludzkiego działania poza orbitę Ziemi poprzez programy automatyczne i potencjalnie także załogowe)
 • Wzmacnianie „zaplecza” implementacyjnego ESP, a w szczególności:
  • tworzenie regulacji prawnych
  • kształcenie kadr
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej (tj. z aktorami pozaeuropejskimi)

Budżet przeznaczony na rozwój technologii satelitarnych i kosmicznych w Unii Europejskiej wzrośnie trzykrotnie w Perspektywie Finansowej Unii 2014-2020, w porównaniu z latami 2007-2013.

Comments are closed.