Treść petycji

Treść petycji, jaka została przygotowana do Prezesa Rady Ministrów. 

Polska straci ponad miliardy złotych latach 2014-2020,

jeśli tym roku nie przystąpi do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Szanowny Panie Premierze,

Polska, przez ostatnie 20 lat funkcjonowania w gospodarce rynkowej, przekształciła się z kraju rozwijającego się
w kraj „bardzo wysoko rozwinięty” wg ONZ. Jednocześnie, wg danych Komisji Europejskiej (European Innovation Scoreboard 2010) jesteśmy w ogonie Europy zarówno pod względem aktualnego poziomu innowacyjności, jak i dynamiki jej wzrostu. Bez budowania gospodarki opartej na wiedzy, nie zapewnimy sobie dalszego stabilnego wzrostu PKB, a tym samym oddalimy perspektywę osiągnięcia poziomu życia krajów zachodnich.

Wśród kilku czynników stanowiących o innowacyjności kraju, za najważniejszy uważa się inwestycje w badania
i rozwój wysokich technologii. Jedną z jej dziedzin są techniki kosmiczne i satelitarne. Komisja Europejska
w programie Horyzont 2020 jako jeden z sześciu najbardziej kluczowych obszarów badań w UE zdefiniowała przestrzeń kosmiczną. Polska od listopada zeszłego roku negocjuje członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Część techniczna negocjacji zakończyła się powodzeniem w pierwszym kwartale tego roku.
W tej chwili ostateczna decyzja o wstąpieniu do ESA należy do polskiego rządu.

Polska składka do ESA ma wynosić około 20 mln euro rocznie. Co najmniej 80% tej kwoty wróci do kraju
w formie projektów technologicznych i zleceń dla firm. Ponadto wraz z wejściem do ESA nasz kraj uzyska dostęp do wielu programów, od tych związanych z nauką, poprzez komercyjne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, aż po aplikacje naziemne oparte na technologiach satelitarnych. Jest to doskonała okazja do powstania w Polsce wielu nowoczesnych firm i miejsc pracy w dziedzinie wysoko rozwiniętych technologii.

Polska będąc członkiem Unii Europejskiej, poprzez jej budżet, finansuje działalność ESA – głównie system nawigacyjny Galileo oraz obserwacji Ziemi GMES. Kontrakty na budowę tych systemów zdobywają wyłącznie firmy z krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej. W latach 2014-2020 na programy kosmiczne UE nasz kraj wyda 495 mln euro (ponad 2 mld złotych). Polscy przedsiębiorcy i naukowcy nie mogą się ubiegać o te środki, ponieważ nasz kraj nie jest członkiem ESA. Oznacza to, że większość polskich funduszy przekazywanych do UE na rozwój technologii satelitarnych, stworzy nowe miejsca pracy w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii,
a nawet Grecji. W chwili obecnej mamy niepowtarzalną szansę, aby zmienić ten stan rzeczy. Tylko pełne członkostwo w ESA pozwoli stworzyć setki nowych miejsc pracy w tym sektorze dla polskich inżynierów, naukowców i przedsiębiorców.

Dotychczasowe Rządy Polski często ignorowały ten problem. Pan ma historyczną szansę wprowadzić nas do technologicznej „pierwszej ligi” i zacieśnić integrację z Europą osiągając dla naszego kraju wymierne gospodarcze korzyści. Prosimy o niezaprzepaszczenie tej szansy.

Z poważaniem,

Niżej podpisani obywatele

Comments are closed.