Akcja „Polska w ESA” zakończyła się sukcesem!

Akcja „Polska w ESA” zakończyła się sukcesem!

Polska przystępuje do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Decyzję o przystąpieniu do Agencji podjęła Rada Ministrów we wtorek 12 czerwca. W dniu dzisiejszym przedstawiciele ESA otrzymali informację, że Polska zgadza się na warunki członkostwa wynegocjowane w kwietniu tego roku.

Członkostwo w ESA jest sukcesem polityki stawiającej na wzrost gospodarki poprzez inwestycje w innowacje i nowoczesne technologie. Jest to równocześnie kolejny krok w wymiarze integracji europejskiej – tym razem na polu technologicznym i naukowym. Szacuje się, że przystąpienie Polski do tej agencji otworzy przemysłowi i ośrodkom naukowym możliwości zdobycia zleceń przemysłowych i badawczo-rozwojowych w wysokości 2 miliardów złotych oraz spowoduje powstanie wielu miejsc pracy w dziedzinie wysokich technologii.

ESA – państwa członkowskie (niebieskie), kooperujące w ramach PECS (jasnozielone) i współpracujące (ciemnozielone) / Credits: WikiCommons

Proces negocjacji członkowskich rozpoczął się jesienią 2011 roku, a zakończył w kwietniu 2012 roku. Decyzję o przystąpieniu do ESA podjęła Rada Ministrów we wtorek 12 czerwca, o czym na swoim koncie w serwisie Twitter natychmiast poinformował minister Radosław Sikorski. Formalne członkostwo w ESA rozpocznie się jesienią 2012 roku, ale dokładna data nie jest jeszcze ustalona.Za politykę kosmiczną odpowiada Ministerstwo Gospodarki. Ma być ona nastawiona na pobudzenie innowacyjności polskiego przemysłu, a także na wzrost jego produktywności. Roczna składka w ESA będzie wynosiła około 30 milionów euro. Głównym czynnikiem przemawiającym za przystąpieniem do Agencji jest pełne otwarcie europejskiego rynku lotniczo-kosmicznego dla polskich firm. Jest to również ogromny impuls do rozwoju narodowego programu kosmicznego.

Członkostwo w ESA poparło wiele organizacji społecznych, a także środowisko naukowe oraz przemysłowe. Od kilku tygodni trwa akcja „Poprzyj wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej”, która zaskakująco szybko zdobyła popularność, zarówno wśród osób działających w branży technologicznej, jak i poza nią.

Przedstawiciele firm podkreślają wagę szansy jaka otwiera się przed przemysłem dzięki pełnemu otwarciu rynku europejskiego – inwestycjami w tej dziedzinie są zainteresowane czołowe polskie giganty technologiczne, a za nimi cały szereg mniejszych firm i instytutów badawczych, które będą mogły stać się podwykonawcami w projektach. Środowisko naukowe zyska dostęp do instrumentów światowej klasy (np. teleskopów orbitalnych) oraz źródeł finansowania dla nowych programów badawczych.

Aktualnych informacji na temat postępów akcesji udziela Centrum Informacyjne Rządu.

Comments are closed.